ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง แก้ยังไง? ให้หายปวด

ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง

ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง เนื้อหา

ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลงอาการเป็นยังไง

               อาการข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง จะมีอาการปวดข้อเท้ามาก จากอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยอาการของข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

               ระยะที่ 1 จะมีอาการปวดมากตรงข้อเท้า และผ่านไป 1-2 วัน ข้อเท้าจะมีอากรบวมมากขึ้น มีจุดกดเจ็บ

               ระยะที่ 2 เนื้อเยื่อ และเส้นเอ็นรอบข้อเท้าจะมีการฉีกขาด ทำให้ปวดตรงข้อเท้ามากขึ้น

               ระยะที่ 3 เส้นเอ็นตรงข้อเท้าฉีกขาดทั้งหมด ทำให้ลงน้ำหนักไม่ได้ เดินไม่ได้ เจ็บข้อเท้ามาก

สาเหตุที่ทำให้ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง

              ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลงเกิดจาก 2 สาเหตุดังนี้

               สาเหตุที่ 1 บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาทำให้ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง เช่น ระหว่างเล่นกีฬาที่ต้องมีการกระโดด การใช้เท้า การปะทะ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลงสูง เช่น การเล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ

               สาเหตุที่ 2 ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลงจากอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น ใส่รองเท้าส้นสูงเดิน การก้าวบันได้ผิด การเดินบนฟุตพาธที่ไม่เรียบทำให้หกล้ม สะดุดข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง

วิธีรักษาข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลงเบื้องต้น

  1. พักการใช้งานข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง โดยการพัก ไม่เดินลงน้ำหนัก
  2. ประคบเย็นตรงข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง เพื่อลดอาการปวด เพราะความเย็นจะทำให้หลอดเลือดหดตัว ลดปวด ลดบวม ลดอักเสบ
  3. พันผ้ายืด Elastic Bandage รอบข้อเท้า เพราะจะได้ลดบวมอาการข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง
  4. ยกปลายเท้าสูงเหนือระดับหัวใจ ในท่านอน เพื่อให้เลือดไหลเวียนดีมากขึ้น ลดอาการบวม

 

วิธีการรักษาข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง

  1. การทำกายภาพบำบัด รักษาข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง โดยเครื่องมือในการลดปวด เช่น เครื่องอัลตราซาวน์ เลเซอร์กำลังสูง ซึ่งจะช่วยลงไปรักษาได้ลึก และช่วยให้ลดอาการปวดข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง
  2. ประคบเย็นบริเวณข้อเท้า 10-15 นาที ภายใน 3 วันแรก หลังข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง เพื่อลดอาการปวด เพราะความเย็นจะทำให้หลอดเลือดหดตัว ลดปวด ลดบวม ลดอักเสบ
  3. พันผ้ายืด Elastic Bandage รอบข้อเท้า เพราะจะได้ลดบวมอาการข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง
  4. กินยา เพื่อลดอาการปวด โดยการกินยา ต้องได้รับการสั่งยาที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยแพทย์ เพื่อความปลอดภัยในการรักษา