ปวดส้นเท้า อาการเป็นอย่างไร

ปวดส้นเท้า

ปวดปวดส้นเท้า เนื้อหา

ปวดส้นเท้า อาการเป็นอย่างไร

           อาการปวดส้นเท้า จะมีอาการปวดตั้งแต่ส้นเท้า เมื่อลงน้ำหนักหรือเดินเป็นเวลานาน บางรายอาจปวดฝ่า ปวดส้นเท้า และปวดน่องร่วมด้วย อาการเหล่านี้เกิดจากปัญหาพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ และมีปัญหาเอ็นร้อยหวายและน่องตึง

            อาการนี้เกิดจากฝ่าเท้ารับน้ำหนักเป็นเวลานาน ส่งผลเอ็นฝ่าเท้ารับน้ำหนักมากเกินไป พบได้มากในผู้ที่ต้องทำงานยืน เดิน หรือใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานระหว่างวัน  ทำให้ปวดส้นเท้าได้

ปวดส้นเท้า เกิดจากสาเหตุอะไร

 1. การวิ่งกระแทกลงน้ำหนักที่ส้นเท้ามากเกินไป ทำให้มีแรงกระแทกจนปวดส้นเท้า
 2. โครงสร้างของเท้าผิดปกติ เช่น เท้าแบน (Flat Foot) อุ้งเท้าสูง (High Arch of Foot)
 3. การยืน เดินเป็นเวลานาน ทำให้ส้นเท้ารับน้ำหนักเป็นเวลานาน ส่งผลให้ปวดส้นเท้า
 4. ใส่รองเท้าพื้นแข็ง ทำให้ระหว่างการเดิน มีแรงกระแทกต่อส้นเท้า ส่งผลให้ปวดส้นเท้า
 5. การใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำ ทำให้เอ็นร้อยหวายและน่องหดเกร็ง ปวดส้นเท้าได้
 6. น้ำหนักตัวมากเกินไป ทำให้น้ำหนักลงไปที่ส้นเท้า และฝ่าเท้ามากเกินไป ปวดส้นเท้าได้

วิธีรักษาปวดส้นเท้า

 1. การทำกายภาพบำบัด รักษาอาการปวดส้นเท้า โดยเครื่องมือในการลดปวด เช่น เครื่องอัลตราซาวน์ ช็อคเวฟ ซึ่งจะช่วยลงไปรักษาได้ลึก และช่วยให้กล้ามเนื้อและพังผืดคลายตัว ลดอาการปวดส้นเท้าได้
 2. การทำกายภาพบำบัด รักษาปวดส้นเท้า โดยการยืดน่อง เอ็นร้อยหวาย และกดคลายพังผืดที่ส้นเท้า
 3. ผู้หญิง หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานเกินไป
 4. หลีกเลี่ยงท่ายืน หรือเดินมากเกินไป
 5. ประคบอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นที่เท้า 15-20 นาที ทุกวัน เพื่อคลายพังผืด และกล้ามเนื้อฝ่าเท้า และเพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดอาการปวดส้นเท้า