กระดูกสันหลังคด อาการเป็นอย่างไร?

กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคด เนื้อหา

กระดูกสันหลังคดอาการเป็นอย่างไร

         อาการของโรคกระดูกสันหลังคด เกิดจากการผิดปกติของกระดูกสันหลังที่โค้งงอผิดปกติ จะเป็นโค้งงอ คดงอไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ทางซ้ายหรือขวาก็ได้ ซึ่งการผิดปกติของกระดูกสันหลังคดแบบนี้จะทำให้ เอว สะโพกไม่เท่ากัน กระดูสันหลังจะคดเป็นรูปคล้ายตัวซี (C Curve) ทำให้คนไข้มีอาการสะโพกไม่เท่ากัน และจะปวดหลังเรื้อรัง หากไม่ได้รักษา          อาการกระดูกสันหลังคดนี้ จะส่งผลให้กระดูกสันหลังคดมากขึ้นจากตัวซี เป็นตัวเอส (S Curve) คือกระดูกสันหลังจากเดิมคดแค่ตำแหน่งเดียว จะกลายเป็นสองตำแหน่ง ทำให้ส่งผลเสียกับสมดุลของร่างกาย และส่งผลให้คนไข้มีอากรปวดหลังเรื้อรังมากขึ้น อาจลามไปปวดสะโพก สะบักมากขึ้นด้วย  

กระดูกสันหลังคดเกิดจากสาเหตุอะไร

กระดูกสันหลังแบ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ 2 แบบดังนี้

แบบที่ 1 กระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Scoliosis) อาจเกิดจากตามช่วงอายุที่แบ่งได้ดังนี้

 • โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยทารก จะเกิดอาการก่อนอายุ 3 ขวบ
 • โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยเด็ก ที่มีมีอายุระหว่าง 4 – 10 ปี
 • โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยรุ่น ที่มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบโรค

แบบที่ 2 กระดูกสันหลังคดแบบมีสาเหตุ โดยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ต่างๆดังนี้

 • กระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ความยาวขาสั้นยาวไม่เท่ากัน การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
 • กระดูกสันหลังคดจากกระดูกสันหลังเสื่อม มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ
 • กระดูกสันหลังคด จากภาวะเนื้องอกบริเวณกระดูกสันหลัง
 • กระดูกสันหลังคดจากระบบประสามกล้ามเนื้อผิดปกติ เช่น กล้ามเนื้อกระดูกสันหลังฝ่อลีบ

จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกระดูกสันหลังคด

เราสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นว่าเป็นกระดูกสันหลังคดหรือไม่ โดยให้ยืนหน้ากระจกแล้วมองสังเกตตัวเอง หรือให้คนในครอบครัวช่วยสังเกตดังนี้

 • ลำตัวเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่
 • ไหล่ทั้งสองข้างสูงเท่ากันหรือไม่
 • สะโพกสองข้างสูงเท่ากันหรือไม่
 • ก้มตัว และคลำกลางกระดูกสันหลัง นูนเท่ากันหรือไม่
 • มองเห็นกระดูกสันหลังโค้ง หรืองอหรือไม่

วิธีรักษากระดูกสันหลังคด

การรักษากระดูกสันหลังคด แบ่งได้ 2 แบบดังนี้

 1. รักษากระดูกสันหลังคดแบบไม่ต้องผ่าตัด

             1.1 คนไข้กระดูกสันหลังคดอยู่ระหว่าง 20 – 25 องศา รักษาโดยการทะกายภาพบำบัด และออกกำลังกายที่เหมาะสม และติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง

             1.2 คนไข้กระดูกสันหลังคดอยู่ระหว่าง 25 – 45 องศา รักษาโดยการใส่เสื้อเกราะดัดหลัง (Brace) ต่อเนื่องเป็นเวลา 15 – 20 ชั่วโมงต่อวัน

        2. รักษากระดูกสันหลังคดโดยการผ่าตัด คนไข้กระดูกสันหลังมากกว่า 45 องศา จะมีปัญหารบกวน เช่น ปวดหลังมาก หายใจลำบาก แพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัดรักษา